Välkommen till Trygga Tak!

Specialister på att hålla taken isfria

I Sverige är snö och is ett stort problem för många fastighetsägare. Under de senaste två vintrarna har mängder av is och snö rasat ner och skadat människor. Men i stället för att hyra in folk som skottar snö går det att göra mycket i förebyggande syfte, bland annat genom att installera en takvärmeanläggning. Trygga Tak Montage ger en heltäckande takservice.

I flera år har vi levererat en heltäckande service då det gäller tak.

Företaget installerar och servar takvärmeanläggningar, utför omläggningar av tak, tätar, monterar säkerhetsdetaljer på tak som snörasskydd, reparerar alla typer av tak samt rostskyddsmålar plåttak.