Snöskottning

Vintern är vacker, men är samtidigt riskabel. Vid stora snöfall kan det komma att bli nödvändigt att skotta taket. Vi skräddarsyr ett avtal enligt era behov för en så kostnadseffektiv och praktisk lösning som möjligt.

Våra avtal innefattar;
ansvarsbefrielse mot tredje man,
Rondering och bevakning,
Beredskap och skottning inom 24 timmar.

Självklart använder vi godkänd säkerhetsutrustning samt skonsamma redskap för nedtagning av snö och is.

Kontakta oss här för mer info.