Takmålning

Taket är husets 5:e fasad och den viktigaste vad gäller tätskikt. Vi tycker att taket, förutom att det är tätt och säkert att beträda, också skall se snyggt ut. Vi utför stora som små plåttaksmålningar och erbjuder ett komplett målningsprogram för just ert tak.

Vi väljer de mest rationella arbetsmetoderna beroende på underlaget och takets skick och jobbar endast med de erkänt bästa produkterna.

Allt från förarbetet som högtryckstvättning, skrapning och rostskyddsbehandling till det färdig målade taket görs med största noggrannhet och yrkesskicklighet.

Vi är noga med att hålla tidsplaner och håller dig som beställare underrättad om vad som händer under hela projektet.

Vi håller rent och snyggt på plats.

Trygga Tak Montage använder sig av högtryckstvättar med upp till 350bars tryck 15liter/min, med roterande turbojet munstycke.

För att på bästa sätt få bort löst sittande färg.

Vid arbete med högre tryck riskeras att vatten tränger in i ståndfalsar vilket medför att befintlig falsolja trycks undan.

Falsolja har som primära uppgift att verka som tätskikt och rostskydd.

Trycks denna olja undan kan resultatet på sikt bli kraftiga läckage samt rostangrepp.

Självklart lämnas garanti på utfört arbete.