Takvärme

Trygga Tak Montage löser problemet med frostsprängningar, farliga istappar samt isbildningar i ränna och stuprör som kan leda till läckage på taket.

Genom att installera värmekabel i stuprör samt ränna .

Vi installerar takvärmeanläggningar som fungerar och som inte drar mer energi än nödvändigt.

Alla tak är olika därför anpassar vi anläggningen specifikt för respektive fastighet beroende vilka problem som varit.

Vi bygger takvärmeanläggningen i zoner med flera fuktsensorer till sammans med temperaturgivare.

På grund av att det är olika förutsättningar på taket beroende på vädersträck samt värmeförluster från fastigheten bildas det olika mängder smältvatten på olika delar av taket.

Därför blir det nödvändigt att kunna styra olika delar av taket i olika zoner.

Detta för att kunna få en säker värmekabelanläggning men samtidigt en energieffektiv lösning.

Detta tillsammans med vårt unika serviceavtal som innehåller både snöskottning och kontroll av anläggning under hela vinterhalvåret garanteras du ett tryggt och isfritt tak.

Genom att installera värmekabel ges smältvattnet fri passage genom rännor och rör.
Värmekabeln ser till att istappar och stora isblock inte bildas där kabeln ligger.

Anläggningarna är helt automatiska och går igång endast när det finns risk för isbildning.

Smältvatten kan bildas av värmeförluster från taket i kombination med att stark sol ligger på.

När smältvattnet rinner bort från värmekällan ner mot takkanten bildas smältvattnet till is och denna is byggs på lager efter lager om inte smältvattnet leds bort och av taket.

Kontakta Marcus Kämpe på telefon 070-776 66 41 eller e-post:  marcus@tryggatak.nu för en kostnadsfri offert.